เล่าเรื่องสุดแปลกของ Roman Numerals 189!

ในประเทศไทย มีเรื่องสุดแปลกเกิดขึ้นในยุคโรมัน ณ วันหลังห่างออกไป โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่นำวันหยุดสุดยิ่งยวดไปยังความสนุกสนานในวันสำคัญของชาวโรมัน นี่เป็นเรื่องของ Roman Numerals 189!

เรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองโรมันยังเป็นอิงความสนุกสนาน และการเล่นเกมเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติในวันถือเทศน์ ซึ่งครั้งหนึ่งที่เทศน์นั้นเป็นเป็นวันสำคัญมากของชาวโรมันและเขาต้องการวันอันพิเศษ

จนกระทั่งวันหยุดสุดยิ่งยวดล่ะทุกคนได้เรียกเรื่อง “Roman Numerals 189!” และเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องสุดแปลกที่ไม่ค่อยจะลืม เป็นเรื่องของการท้าทายความสามารถในการอ่านและคำนวณของคนโรมัน

ผู้อ่านจะต้องจดจำ Romanian Numerals 1 ถึง 9 และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคำนวณ ตลอดจนใช้ความเก่งของเหล่าโครงสร้างของภาษามองกระดาษเพื่อคำนวณความแค้นของคุณ

เรื่องนี้ยกตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องสุดยิ่งยวดในวันเทศน์และสร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนในวันสำคัญของชาวโรมัน ในหลวงชาวไทยจึงร่วมสนุกสนานกับเส้นทางของ Roman Numerals 189! ให้เป็นมันส์ และท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของทุกๆ คนในคราวนี้